Výstavba vodovodu pro obce Lipolec a Hostkovice včetně výstavby nového nadzemního vodojemu.

Vodovod Hostkovice - Lipolec

Fakta

Akce: Vodovod Hostkovice - Lipolec

Investor: Město Dačice

Datum realizace: květen 2017 – listopad 2017

Cena: 6 496 885,- Kč

Místo: Obce Lipolec a Hostkovice

Popis

V rámci stavby byl vybudován kovový věžový vodojem o objemu 30 m3 s dříkem výšky 20 m a výškou čočky 3 m. Z věžového vodojemu je provedené odpadní potrubí ukončené v zasakovací jámě o objemu 12 m3. Dříkem vodojemu je vedeno potrubí DN 80 s topnými kabely.
Dále byl vybudován přívodní řad z materiálu PE 100 RC DN 80 v délce 2.517 m. Na přívodním řadu byla vybudována 1 armaturní šachta, 1 ATS s dávkováním chemie, 1 kalník a 2 vzdušníky.
Během výstavby přívodního řadu byla provedena v souběhu pokládka budoucí tlakové kanalizace z matriálu PE 100 RC DN 80 v celkové délce 1.508,5 m. Na výtlačném kanalizačním potrubí jsou osazeny 3 revizní šachty s čistícím kusem a 1 vzdušník.

Vodovod Hostkovice - Lipolec
Vodovod Hostkovice - Lipolec
View more
Vodovod Hostkovice - Lipolec
View more
Vodovod Hostkovice - Lipolec
View more
Vodovod Hostkovice - Lipolec
View more
Vodovod Hostkovice - Lipolec
View more
Vodovod Hostkovice - Lipolec
View more
Vodovod Hostkovice - Lipolec
View more
Vodovod Hostkovice - Lipolec
View more
Vodovod Hostkovice - Lipolec
View more
Vodovod Hostkovice - Lipolec
View more