.

Pro veškeré informace kontakujte:

Michal Káfoněk
tel.: +420  602 703 528
e-mail: michal.kafonek@vhst.cz