Pro veškeré informace kontakujte:

Marcel Vacek
tel.: +420  603 883 666
e-mail: recyklace@vhst.cz