Pro veškeré informace kontakujte:

Martin Pacner
tel.: +420  704 970 009
e-mail: recyklace@vhst.cz