RECYKLAČNÍ DVŮR VHST - IČZ CZJ01166

kontakt: Petr Studnička, tel. +420 725 561 697,  recyklace@vhst.cz,  areál firmy  VHST s.r.o., Kouřimského 2532, Pelhřimov (spodní brána)


PROVOZNÍ DOBA:     pondělí - pátek  8:00 - 14:00 hod.


Do recyklačního dvora jsou přijímány tyto stavební odpady:

  Kč bez DPH/t.
17 01 01 Betonový odpad do velikosti 45x45x45 cm250,- 
17 01 01 Betonový odpad s armaturou do vel. 45x45x45 cm350,-
17 01 01 Betonový odpad nadměrné kusy (sloupy, pražce)600,-
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 400,-
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03200,-

Při odběru menším než 2t. bude účtován manipulační poplatek(nakládka) 50 Kč bez DPH

Dodavatel odpadu má povinnost předložit informace a doklady o kvalitě odpadu - základní popis odpadu. Původce odpadu má rovněž povinnost specikovat vlastnosti jednotlivých odpadů a ty zařadit dle druhu a kategorií.

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ - písemná informace o odpadu:

Občané:     PIO asfalty pdf       PIO betony pdf      PIO zemina pdf

Firmy:     PIO asfalty pdf      PIO betony pdf      PIO zemin pdf       


Prodej certifikovaného recyklovaného materiálu:

  Kč bez DPH/t.
 Štěrk 0-63mm  hutnění, zásyp ZD, komunikace150,-
 Betonový recyklát 0-63mm  hutnění, zásyp ZD, komunikace150,-
 Asfaltový recyklát 0-63mm  hutnění konstrukčních vrstev cest100,-
 Zemina tříděná 0-32mm terénní úpravy50,-
 Manipulace při odběru menším než 2 tuny - nakládka50,-
 

Kompletní ceník PDF:   Ceník recyklační dvůr


TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR.

 

Název projektu: Technologie pro efektivní využití stavebního odpadu VHST

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020

Výzva V. Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny

RECYKLAČNÍ DVŮR VHST - IČZ CZJ01166
RECYKLAČNÍ DVŮR VHST - IČZ CZJ01166
View more
RECYKLAČNÍ DVŮR VHST - IČZ CZJ01166
View more
RECYKLAČNÍ DVŮR VHST - IČZ CZJ01166
View more
RECYKLAČNÍ DVŮR VHST - IČZ CZJ01166
View more
RECYKLAČNÍ DVŮR VHST - IČZ CZJ01166
View more
RECYKLAČNÍ DVŮR VHST - IČZ CZJ01166
View more