Nadace

Od založení VHST s.r.o. v roce 2014 se společnost věnuje také veřejně prospěšné podpoře především v oblasti rozvoje sociální a zdravotní péče a v oblasti tělovýchovy a sportu. Cílem založení Nadace VHST je veřejně prospěšnou činnost dále rozvíjet, podporovat vybrané projekty, neziskové organizace a potřebné osoby. Nadace VHST zaměřuje svoji činnost především do našeho regionu Vysočiny a blízkého okolí.                      

Přesné zaměření nadace je patrné ze Statutu nadace.  Statut nadace 

Každý, ať fyzická či právnická osoba, může přispět prostřednictvím Nadace VHST na konkrétní projekt nebo obecně finanční částkou dle vlastního uvážení.

Číslo účtu: 299344448/0300

 
Kontakt: 
Ing. David Štursa - předseda správní rady
tel: 565 323 133