Podprojekt Kanalizace Moravské Budějovice Rekonstrukce kanalizace v ulicích Pražská, Chelčického, Bezručova a Lázeňská včetně rekonstrukce přípojek...

Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura

Fakta

Akce: Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura

Investor: Vodovody a kanalizace a.s. Třebíč

Datum realizace: červen 2015 – listopad 2015

Cena: 36 176 700,- Kč

Místo: Město Moravské Budějovice

Popis

Podprojekt Kanalizace Moravské Budějovice Rekonstrukce kanalizace v ulicích Pražská, Chelčického, Bezručova a Lázeňská včetně rekonstrukce přípojek. Hlavní řady kanalizace byly z materiálu KT a Hobas DN 300 – DN 1 000. Při výstavbě byla provedena oprava několika vodovodních řadů a plynovodního potrubí v ulici Pražská. V uvedených ulicích byla provedena rekonstrukce asfaltových povrchů.

Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura
Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura
View more
Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura
View more
Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura
View more
Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura
View more
Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura
View more
Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura
View more
Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura
View more
Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura
View more