Kompletní rekonstrukce místní komunikace ve Štokách, kompletní výměna podkladních vrstev, osazení nových podélných a příčných žlabů...

Štoky -oprava místní komunikace

Fakta

Akce: Štoky -oprava místní komunikace

Investor: Městys Štoky

Datum realizace: srpen 2015

Cena: 785 407,- Kč

Místo: Městys Štoky

Popis

Kompletní rekonstrukce místní komunikace ve Štokách, kompletní výměna podkladních vrstev, osazení nových podélných a příčných žlabů pro odvodnění komunikace a zabránění vniknutí dešťových vod na soukromé pozemky, betonových obrub a kompletní obnova asfaltových vrstev komunikace.

Štoky -oprava místní komunikace
Štoky -oprava místní komunikace
View more
Štoky -oprava místní komunikace
View more
Štoky -oprava místní komunikace
View more
Štoky -oprava místní komunikace
View more
Štoky -oprava místní komunikace
View more
Štoky -oprava místní komunikace
View more
Štoky -oprava místní komunikace
View more