Jedná se o vybudování nových IS pro stavební parcely ...

Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov

Fakta

Akce: Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov

Investor: Město Pelhřimov

Datum realizace: říjen 2016 - prosinec 2017

Cena:  22 703 035,- Kč bez DPH

Místo: Pelhřimov

Popis

Jedná se o vybudování nových IS pro stavební parcely ve městě Pelhřimov.

Byla vybudována nová dešťová a splašková kanalizace, nový vodovod pro zásobování pitnou a požární vodou, veřejné osvětlení a plynovod. Celá lokalita je zpřístupněna nově vybudovanou komunikací. Součástí stavby byli i sadové úpravy.

Dešťová kanalizace DN 250 - DN 400 v celkové délce 674 m

Splašková kanalizace DN 250 - DN 300 v celkové délce 1.607 m

Vodovod DN 150 v celkové délce 534 m, 5 ks nadzemních hydrantů.

Veřejné osvětlení v celkové délce 875 m

Plynovod DN 150v celkové délce 465 m

Komunikace o celkové ploše 8.636 m2

Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more
Průmyslová zóna Skrýšov – etapa IV, Kanalizace pro místní část Pelhřimova – Skrýšov
View more