Protipovodňové opatření Kojčice

Fakta

Akce: Protipovodňové opatření Kojčice

Investor: Obec Kojčice

Datum realizace: prosinec 2015 – říjen 2017

Cena: 16.988.009,- Kč

Místo: Obec Kojčice

Popis

Protipovodňové opatření obce Kojčice se skládá ze dvou částí:
I.    Retence na rybníku Mešnice
II.    Suchá nádrž boučí

I.    Retence na rybníku Mešnice
Jedná se o navýšení stávající homogenní hráze rybníka Mešnice s patním drénem a nově vytvořenou boční hrází pro navýšení retenčního prostoru nádrže. Bezpečnostního přelivu o délce 11,3 m a opevnění hráze kamennou dlažbou. Spodní výpust je tvořena ŽB požerákem a odtokovým potrubím DN 400. Byla sejmuta ornice a humusní vrstva uvnitř zátopy a ta byla použita na terénní úpravy na nově nasypaných hrázích. Bylo upraveno odtokové koryto pod hrází. V prostoru křížení odtokového koryta a krajské komunikace byl vybudován propustek DN 800.

II.    Suchá nádrž Boučí
Jedná se úpravu stávající homogenní hráze doplněním na jednotnou výškovou úroveň a šířku. Na upravené stávající hrázi byl vybudován nový bezpečnostní přeliv opevněný kamennou dlažbou. Spodní výpust je zde tvořena ŽB požerákem s česlovou stěnou a odtokovým potrubím DN 600. Na stávajících drenážních potrubích byly vybudovány nové kontrolní šachty. Dále byla vybudovaná nová boční homogenní hráz. Byla sejmuta ornice uvnitř zátopy a byla použita na terénní úpravy na nově nasypaných hrázích. Bylo upraveno odtokové koryto pod hrází. Byl vybudován propustek DN 600 pod krajskou komunikací, který propojuje dva samostatné oddělené retenční prostory. 

Celková kubatura budovaných hrází:        23.610 m3 
 

Protipovodňové opatření Kojčice
Protipovodňové opatření Kojčice
View more
Protipovodňové opatření Kojčice
View more
Protipovodňové opatření Kojčice
View more
Protipovodňové opatření Kojčice
View more
Protipovodňové opatření Kojčice
View more
Protipovodňové opatření Kojčice
View more
Protipovodňové opatření Kojčice
View more
Protipovodňové opatření Kojčice
View more
Protipovodňové opatření Kojčice
View more
Protipovodňové opatření Kojčice
View more
Protipovodňové opatření Kojčice
View more
Protipovodňové opatření Kojčice
View more
Protipovodňové opatření Kojčice
View more
Protipovodňové opatření Kojčice
View more