Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí ...

Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem

Fakta

Akce: Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem

Investor: Město Pelhřimov

Datum realizace: červenec 2017 - říjen 2017

Cena: 5 048 000,- Kč

Místo: Pelhřimov, ulice Pod Floriánem

Popis

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí včetně nového vystrojení armaturní šachty a provedení vodovodních přípojek vč. osazení vodoměrných šachet. Dále pak výměnu stávající kanalizace vč. domovních přípojek a uličních vpustí a zalití části rušené kanalizace.

V délce 92 m dochází k souběhu kanalizace a vodovodu.

Vodovodní řad je proveden z materiálu PE 100 RC, SDR 17, PN 10, DN 150 (160x9,5 mm) v délce 197 m a z materiálu PE 100 RC, SDR 17, PN 10, DN 100 (110x6,6) v délce 6 m. Veřejné části vodovodních přípojek jsou provedeny z materiálu PE 100 RC, SDR 17, PN 10, DN 25, DN 32, DN 40 a DN 50 v celkové délce 53 m. Na konci přípojek je osazeno 9 ks vodoměrných šachet. Během výstavby bylo nutné zřídit náhradní zásobování pitné vody, a to provedením suchovodu v délce 197 m.

Kanalizační stoky jsou provedeny z materiálu UR 2, PP, DN 400 v celkové délce 6 m, UR 2, PP, DN 300 v celkové délce 120,5 m a KT DN 200 v délce 2 m. Je provedeno celkem 7 ks kanalizačních přípojek z materiálu KG 2000 DN 150 v celkové délce 35,5 m zakončených vždy revizní šachto DN 400. Dále jsou provedeny 2 uliční vpusti z materiálu KG 2000 DN 200 v délce 9 m. Došlo k zabetonování části stávající rušené kanalizace v délce 15 m.

Po provedení prací došlo k opravě povrchů vč. výměny silničních obrub a nových chodníků. Oprava komunikace byla provedena celoplošně, a to živičným krytem o celkové výměře 1.374 m2. Nové obruby jsou položeny v délce 352 m. Nové chodníky ze zámkové dlažby o výměře 632 m2 a vč. záhonové obrubníku v délce 343 m.

Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more
Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem
View more