Kompletní rekonstrukce ulice Příkopy zahrnující výměnu jednotné kanalizace KT DN 300 – DN 800 včetně přípojek a výměnu dešťových vpustí...

Pelhřimov – ulice Příkopy, oprava inženýrských sítí

Fakta

Akce: Pelhřimov – ulice Příkopy, oprava inženýrských sítí

Investor: Město Pelhřimov

Datum realizace: září 2014 – červenec 2015

Cena: 13 818 000,- Kč

Místo: ulice Příkopy, Pelhřimov

Popis

Kompletní rekonstrukce ulice Příkopy zahrnující výměnu jednotné kanalizace KT DN 300 – DN 800 včetně přípojek a výměnu dešťových vpustí, výměnu vodovodu LT DN 300 včetně přípojek a osazení hydrantů (na části byla použita bezvýkopová technologie řízený protlak), výměna veřejného osvětlení a komplexní oprava komunikace včetně chodníků.

Pelhřimov – ulice Příkopy, oprava inženýrských sítí
Pelhřimov – ulice Příkopy, oprava inženýrských sítí
View more
Pelhřimov – ulice Příkopy, oprava inženýrských sítí
View more
Pelhřimov – ulice Příkopy, oprava inženýrských sítí
View more
Pelhřimov – ulice Příkopy, oprava inženýrských sítí
View more
Pelhřimov – ulice Příkopy, oprava inženýrských sítí
View more
Pelhřimov – ulice Příkopy, oprava inženýrských sítí
View more