PELHŘIMOV, REK. INŽ. SITÍ V ULICI BEZRUČOVA A ČAPKOVA

Akce: Pelhřimov, rek. inž. sítí v ulici Bezručova a Čapkova

Investor: Město Pelhřimov

Datum realizace: květen 2018 – listopad 2018

Cena: 11 637 738,- Kč

Místo: k. ú. Pelhřimov

POPIS

Součástí stavby bylo vybudování vodovodních řádů z materiálu PE 100 RC, SDR 17, PN 10 DN 150 v dl. 72m a materiálu PE 100 RC, SDR 17, PV 10, DN 80 v dl.20m.
Včetně 19ks nových vodovodních přípojek s osazením vodoměrných šachet v celkové dl.76m.
Bylo provedeno nové kanalizační potrubí z materiálu ŽB trub DN 400 v dl. 242m a DN 300 v dl. 190m. Na stoce bylo vybudováno 17ks nových přípojekvdl. 48m.
Dešťová kanalizace z materiálu ŽB TZH-Q DN 250 v dl. 196m.
Souběh kanalizace a vodovodu v dl. 72m.
Bylo provedeno nové veřejné osvětlení v dl. 327m a zhotoveno 7ks stožárů.
Byla provedena oprava vozovky s živičným krytem o výměře 2250m2 vč. nových chodníků.