Výstavba splaškové kanalizace včetně přípojek v obci Řehořov v silnici II/602.

Kanalizace a ČOV Řehořov – část kanalizace v silnici II/602

Fakta

Akce: Kanalizace a ČOV Řehořov – část kanalizace v silnici II/602

Investor: Městys Kamenice

Datum realizace: červenec 2015 – srpen 2015

Cena: 5 887 572,- Kč

Místo: Obec Řehořov

Popis

Výstavba splaškové kanalizace včetně přípojek v obci Řehořov v silnici II/602, jedná se I. etapu kanalizace k budoucí ČOV pro obec Řehořov.

Kanalizace a ČOV Řehořov – část kanalizace v silnici II/602
Kanalizace a ČOV Řehořov – část kanalizace v silnici II/602
View more