Jednalo se o výstavbu 3. etapy nového infrastruktury projektu Palackého - sever ...

Inženýrské sítě a komunikace pro RD Palackého - sever - Polná - 3. etapa

Fakta

Akce: Inženýrské sítě a komunikace pro RD Palackého - sever - Polná - 3. etapa

Investor: Město Polná

Datum realizace: březen 2017 - červen 2017

Cena: 7 304 887,- Kč

Místo: Polná, ulice Nad Háječkem

Popis

Jednalo se o výstavbu 3. etapy nové infrastruktury projektu Palackého – sever pro 12 rodinných domů ve městě Polná.

Byly vybudovány nové vodovodní řady De 90 o celkové délce 197,5 m včetně odbočení De 32.

Splašková kanalizace DN 300 v délce 90 m a DN 250 v délce 109 m, včetně domovních přípojek DN 150.

Výtlak splaškové kanalizace De 110 v celkové délce 73 m.

Dešťová kanalizace DN 300 v celkové délce 167 m včetně domovních přípojek DN 150 a uličních vpustí DN 200.

Čerpací stanice splaškových vod se separací.

Nové rozvodné řady plynovodu DN 90 v celkové délce 199 m včetně domovních přípojek De 32 ukončených v PRIS pilířích.

V rámci stavby byla vybudována i nová komunikace se živičným povrchem a chodníky ze zámkové dlažby a současně také nové veřejné osvětlení.

Inženýrské sítě a komunikace pro RD Palackého - sever - Polná - 3. etapa
Inženýrské sítě a komunikace pro RD Palackého - sever - Polná - 3. etapa
View more
Inženýrské sítě a komunikace pro RD Palackého - sever - Polná - 3. etapa
View more
Inženýrské sítě a komunikace pro RD Palackého - sever - Polná - 3. etapa
View more