Hydrotechnické stavby

Výstavba a rekonstrukce jezů, malých vodních elektráren, rybích přechodů, hrází a protipovodňových opatření.