Stavební činnost

Kategorie

Kanalizace a ČOV

Výstavba a rekonstrukce kanalizačních sítí od přípojek až po kmenové stoky velkých průměrů a profilů z různých druhů materiálů (plasty, kamenina, beton, sklolaminát).

Stavby krajinného inženýrství

Výstavba a rekonstrukce rybníků, nádrží, poldrů, revitalizace povodí a toků, stavby zajišťující optimalizaci vodního režimu v krajině, úpravy a čištění toků a stavby protipovodňové.

Infrastruktura

Příprava území a výstavba staveb základní technické vybavenosti pro růst nových průmyslových či obytných celků.

Hydrotechnické stavby

Příprava území a výstavba staveb základní technické vybavenosti pro růst nových průmyslových či obytných celků.

Přírodní biotopy, koupaliště

Výstavba a rekonstrukce přírodních koupacích biotopů a koupališť.