Zlepšení poměrů zásobování pitnou vodou města Vlašimi

Fakta

Akce: Zlepšení poměrů zásobování pitnou vodou města Vlašimi

Investor: Město Vlašim

Datum realizace: duben 2018 – listopad 2018

Cena: 9 798 541,- Kč

Místo: Vlašim Znosim

Popis

Jednalo se o rekonstrukci vodovodu v Ulici nad Řekou z materiálu HDPE PE 100, DN 180, SDR 17, PN 10 a výstavbu vodovodních přípojek. Byly osazeny hydranty jako vzdušníky a kalníky.

Dále se jednalo o vybudování nového přívodního řadu, vodoměrné šachty a automatické tlakové stanice. Vodovodní potrubí bylo provedeno z materiálu HDPE PE 100 RC DN 100, SDR 11, PN 16 s osazením hydrantů a sekčních šoupat.

 Další reference

Štoky -oprava místní komunikace

Kompletní rekonstrukce místní komunikace ve Štokách, kompletní výměna podkl...

více informací