Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Akce: Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Investor: Obec Jezdovice

Datum realizace: březen 2018 – únor 2020

Cena: 45 594 564,- Kč

Místo: k. ú. Jezdovice

Popis

Jedná se o vybudování nové gravitační a tlakové splaškové kanalizace včetně nové ČOV pro 750 EO. Celkem bylo postaveno 3 249,54 m splaškové gravitační kanalizace, 35,4 m tlakové kanalizace, 470,4 m přípojek, dvě čerpací stanice splaškových vod včetně NN přípojek.
Celková hodnota kanalizace a ČOV je 35 121 286 Kč
Součástí díla bylo provedení dvou protlaků pod železničním tělesem, dvou protlaků pod komunikací ve správě Kraje Vysočina a provedení dvou překopů vodního toku.
Jedná se o vybudování nového vodovodu v celkové délce 3 403,81 m a vodovodních přípojek o délce 667,02 m. Součástí vodovodu je nová armaturní šachta a ATS.
Celková hodnota vodovodu je 10 473 278 Kč
Kanalizace a vodovod byl proveden v souběhu v délce 3 189,2 m
Součástí díla bylo provedení dvou protlaků pod železničním tělesem, dvou protlaků pod komunikací ve správě Kraje Vysočina a provedení dvou překopů vodního toku.Další reference

Oprava a odbahnění Pilského rybníka

Odbahnění nádrže, dodávka a montáž nového manipulačního objektu a bezpečnos...

více informací

Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací

Podprojekt Kanalizace a ČOV Horní Heřmanice Vybudování nové splaškové kanal...

více informací