Vodovod Čechočovice

Fakta

Akce: Vodovod Čechočovice

Investor: Lubomír Dvořák

Datum realizace: listopad 2015 - listopad 2016

Cena: 5 754 521,- Kč

Místo: Obec Čechočovice (okres Třebíč)

Popis

Vybudování nového vodovodu pro obec Čechočovice o celkové délce 2 558,9 m. Hlavní řady byly provedeny z potrubí PE 100 SDR 11 d90 o délce 1 576,9 m a PE SDR 11 d110 o délce 982 m. Přípojky byly provedeny z potrubí PE 100 SDR 11 d32 o celkové délce 776,21 m. 

Součástí díla byla oprava krajské komunikace a místních komunikací dotčených výstavbou o celkové výměře 2 374,7 m2.Další reference

Rynárec – individuální bytová výstavba

Výstavba inženýrských sítí pro 22 RD pro soukromého investora...

více informací

ZATEPLENÍ OBJEKTU DPS KRALICE NAD OSLAVOU

Jedná se o zateplení stávajícího objektu domova s pečovatelskou službou, ko...

více informací