Vodovod Čechočovice

Fakta

Akce: Vodovod Čechočovice

Investor: Lubomír Dvořák

Datum realizace: listopad 2015 - listopad 2016

Cena: 5 754 521,- Kč

Místo: Obec Čechočovice (okres Třebíč)

Popis

Vybudování nového vodovodu pro obec Čechočovice o celkové délce 2 558,9 m. Hlavní řady byly provedeny z potrubí PE 100 SDR 11 d90 o délce 1 576,9 m a PE SDR 11 d110 o délce 982 m. Přípojky byly provedeny z potrubí PE 100 SDR 11 d32 o celkové délce 776,21 m. 

Součástí díla byla oprava krajské komunikace a místních komunikací dotčených výstavbou o celkové výměře 2 374,7 m2.Další reference

Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací

Podprojekt Kanalizace a ČOV Horní Heřmanice Vybudování nové splaškové kanal...

více informací

Připojení obcí Bolina a Bolinka na vodohospod. infrastrukturu města Vlašim

Výstavba nových vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek v obci Bol...

více informací