Vodovod Čechočovice

Fakta

Akce: Vodovod Čechočovice

Investor: Lubomír Dvořák

Datum realizace: listopad 2015 - listopad 2016

Cena: 5 754 521,- Kč

Místo: Obec Čechočovice (okres Třebíč)

Popis

Vybudování nového vodovodu pro obec Čechočovice o celkové délce 2 558,9 m. Hlavní řady byly provedeny z potrubí PE 100 SDR 11 d90 o délce 1 576,9 m a PE SDR 11 d110 o délce 982 m. Přípojky byly provedeny z potrubí PE 100 SDR 11 d32 o celkové délce 776,21 m. 

Součástí díla byla oprava krajské komunikace a místních komunikací dotčených výstavbou o celkové výměře 2 374,7 m2.Další reference

Kanalizace a ČOV Řehořov – část kanalizace v silnici II/602

Výstavba splaškové kanalizace včetně přípojek v obci Řehořov v silnici II/6...

více informací

Chodník podél silnice III/01935 v Pelhřimově v Řemenovské ulici

Jedná se o výměnu stávajícího kanalizačního potrubí ...

více informací