Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura

Fakta

Akce: Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura

Investor: Vodovody a kanalizace a.s. Třebíč

Datum realizace: červen 2015 – listopad 2015

Cena: 36 176 700,- Kč

Místo: Město Moravské Budějovice

Popis

Podprojekt Kanalizace Moravské Budějovice Rekonstrukce kanalizace v ulicích Pražská, Chelčického, Bezručova a Lázeňská včetně rekonstrukce přípojek. Hlavní řady kanalizace byly z materiálu KT a Hobas DN 300 – DN 1 000. Při výstavbě byla provedena oprava několika vodovodních řadů a plynovodního potrubí v ulici Pražská. V uvedených ulicích byla provedena rekonstrukce asfaltových povrchů.Další reference

Inženýrské sítě a komunikace pro RD Palackého - sever - Polná - 3. etapa

Jednalo se o výstavbu 3. etapy nového infrastruktury projektu Palackého - s...

více informací

Sběrný dvůr Herálec

Vybudování sběrného dvora odpadků na ploše 4112 m2 pro obec Herálec.

více informací