Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Řemenovská

Akce: Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Řemenovská

Investor: Město Pelhřimov

Datum realizace: duben 2018 – září 2018

Cena: 14 768 879,- Kč

Místo: k. ú. Pelhřimov

POPIS

Součástí stavby bylo vybudování řádů z materiálu 100 RC, SDR 17, PN 10 DN 150 v dl. 462 a materiálu PE 100RC, SDR 17, PV 10, DN 100 v dl. 50m.
Včetně 16 ks nových vodovodních přípojek s osazením vodoměrných šachet v celkové dl. 93m.
Bylo provedeno nové kanalizační potrubí z materiálu KT DN 300 v dl. 460m. Na stoce bylo vybudováno 10 ks nových přípojek.
Dešťová kanalizace z materiálu ŽB TZH-Q DN 250 v dl. 196m.
Byly osazeny uliční a horské vpusti.
Bylo provedeno zabetonování potrubí v dl. 522m.
Souběh kanalizace a vodovodu v dl. 460m.
Souběh splaškové kanalizace, vodovodu a dešťové kanalizace v DL. 180m.
Bylo provedeno nové veřejné osvětlení v dl. 464m a zhotoveno 12 ks stožárů.
Byla provedena oprava vozovky s živičným krytemo výměře 2877m2.Další reference