Město Strmilov - Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

Fakta

Akce: Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

Investor: Město Strmilov

Datum realizace: duben 2018 – únor 2020

Cena: 122 255 637,85,- Kč

Místo: Strmilov

Popis

Jedná se o vybudování nové gravitační a tlakové splaškové kanalizace včetně nové ČOV pro 1900 EO. Celkem bylo postaveno 6.684 m splaškové gravitační kanalizace, sedm čerpacích stanic splaškových vod, včetně NN přípojek, 1003 m tlakové splaškové kanalizace, oprava krajských i místních komunikací, a protlak pod vodním tokem, komunikací a provedení překopů vodního toku.

Jedná se o vybudování nového vodovodu v celkové délce 329 m. Vodovod byl v celé délce proveden v souběhu s kanalizací.

Během prací bylo nutné na mnoha místech provádět statické zajištění okolních budov.Další reference

Kanalizace a ČOV Řehořov – část kanalizace v silnici II/602

Výstavba splaškové kanalizace včetně přípojek v obci Řehořov v silnici II/6...

více informací

Inženýrské sítě a komunikace pro RD Palackého - sever - Polná - 3. etapa

Jednalo se o výstavbu 3. etapy nového infrastruktury projektu Palackého - s...

více informací