Město Strmilov - Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

Fakta

Akce: Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

Investor: Město Strmilov

Datum realizace: duben 2018 – únor 2020

Cena: 122 255 637,85,- Kč

Místo: Strmilov

Popis

Jedná se o vybudování nové gravitační a tlakové splaškové kanalizace včetně nové ČOV pro 1900 EO. Celkem bylo postaveno 6.684 m splaškové gravitační kanalizace, sedm čerpacích stanic splaškových vod, včetně NN přípojek, 1003 m tlakové splaškové kanalizace, oprava krajských i místních komunikací, a protlak pod vodním tokem, komunikací a provedení překopů vodního toku.

Jedná se o vybudování nového vodovodu v celkové délce 329 m. Vodovod byl v celé délce proveden v souběhu s kanalizací.

Během prací bylo nutné na mnoha místech provádět statické zajištění okolních budov.Další reference

Obec Vratěnín, povodňová ochrana intravilánu

Jedná se o vybudování protipovodňového opatření v podobě výstavby suchých p...

více informací

Přírodní koupací biotop Malviny Třešť

Novostavba přírodního koupacího biotopu s přírodním způsobem čištění vody.

více informací