Kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou

Akce: Kanalizace a ČOV Kralice nad Oslavou

Investor: Vodovody a kanalizace Jasinka

Datum realizace: březen 2017 – červen 2019

Cena:  115 265 801,33,- Kč

Místo: Kralice nad Oslavou

Popis

Jedná se o vybudování nové gravitační a tlakové splaškové kanalizace včetně nové ČOV pro 1110 EO. Celkem bylo postaveno 12,391 m splaškové kanalizace, pět čerpacích stanic splaškových vod včetně NN přípojek, oprava krajských i místních komunikací a protlaky pod komunikacemi a vodními toky.Další reference