Kanalizace a ČOV Kojčice

Fakta

Akce: Kanalizace a ČOV Kojčice

Investor: Obec Kojčice

Datum realizace: květen 2018 – únor 2020

Cena: 36 288 750,- Kč

Místo: Obec Kojčice

Popis

Jedná se o vybudování nové gravitační splaškové kanalizace včetně nové ČOV pro 475 EO, vybudování nové dešťové kanalizace a nového vodovodu. Celkem bylo postaveno 2.962 m splaškové kanalizace, 576 m dešťové kanalizace, 95 m vodovodu a oprava krajských i místních komunikací a překopy i protlaky pod komunikacemi a vodními toky.Další reference

Obec Vratěnín, povodňová ochrana intravilánu

Jedná se o vybudování protipovodňového opatření v podobě výstavby suchých p...

více informací

Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích

Stavba obsahuje vybudování základní technické vybavenosti pro plánovanou vý...

více informací