ČOV Rudíkov

Fakta

Akce: ČOV Rudíkov

Investor: Obec Rudíkov

Datum realizace: duben 2017 – prosinec 2017

Cena: 14 860 609,- Kč

Místo: Obec Rudíkov

Popis

Jedná se o výstavbu nové čistírny odpadních vod. Během výstavby byla vybudována čerpací stanice, biologická nádrž, kalová nádrž, provozní budova ČOV, propojovací potrubí, měrný objekt, výústní objekt, příjezdová komunikace, oplocení, terénní a sadové úpravy, přípojka NN, vodovodní přípojka a dešťová zdrž. Kapacita ČOV je 1 000 EO

Parametry ČOV:

Vstupní ČS: 30 m3
Biologická nádrž: 320 m3
Dosazovací nádrž: 67 m3
Kalová nádrž: 147 m3Další reference

Připojení obcí Bolina a Bolinka na vodohospod. infrastrukturu města Vlašim

Výstavba nových vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek v obci Bol...

více informací

Rekonstrukce zásobovacího řadu VDJ Polná - AŠ1 Dobronín

Rekonstrukce vodovodního přivaděče pro obec Dobronín v celkové délce 2 492 ...

více informací