ČOV a kanalizace Netvořice

Akce: ČOV a kanalizace Netvořice

Investor: Městys Netvořice

Datum realizace: září 2017 – prosinec 2019

Cena: 116 037 740,- Kč

Místo: Netvořice

Popis

Jedná se o vybudování nové gravitační a tlakové splaškové kanalizace včetně nové ČOV pro 1655 EO. Celkem bylo postaveno 11.414 m splaškové kanalizace, dvě čerpací stanice splaškových vod včetně NN přípojek, čtyři domovní čerpací stanice, oprava krajských i místních komunikací a překopy i protlaky pod komunikacemi a vodními toky.Další reference

Vodovod Hostkovice - Lipolec

Výstavba vodovodu pro obce Lipolec a Hostkovice včetně výstavby nového nadz...

více informací

Kamenice – rekonstrukce ulice Podfarská

Kompletní rekonstrukce ulice Podfarská v Kamenici u Jihlavy.

více informací