Vodovody, kanalizace, ČOV

Kategorie

Kanalizace a ČOV Jasenice

Vybudování nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pro obec Jasenice.

Kanalizace a ČOV Řehořov – část kanalizace v silnici II/602

Výstavba splaškové kanalizace včetně přípojek v obci Řehořov v silnici II/602.

Pelhřimov – ulice Příkopy, oprava inženýrských sítí

Kompletní rekonstrukce ulice Příkopy zahrnující výměnu jednotné kanalizace KT DN 300 – DN 800 včetně přípojek a výměnu dešťových vpustí...

Připojení obcí Bolina a Bolinka na vodohospod. infrastrukturu města Vlašim

Výstavba nových vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek v obci Bolina a jejich napojení na vodohospodářskou infrastrukturu města Vlašim.

Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací

Podprojekt Kanalizace a ČOV Horní Heřmanice Vybudování nové splaškové kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod pro obec Horní Heřmanice.

Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura

Podprojekt Kanalizace Moravské Budějovice Rekonstrukce kanalizace v ulicích Pražská, Chelčického, Bezručova a Lázeňská včetně rekonstrukce přípojek...

Vodovod Hostkovice - Lipolec

Výstavba vodovodu pro obce Lipolec a Hostkovice včetně výstavby nového nadzemního vodojemu.

Vodovod Veselá

Výstavba vodovodu v části obci Veselá, čímž v obci vzniklo nové tlakové pásmo.

Další reference

Obec Vratěnín, povodňová ochrana intravilánu

Jedná se o vybudování protipovodňového opatření v podobě výstavby suchých p...

více informací

Sběrný dvůr Herálec

Vybudování sběrného dvora odpadků na ploše 4112 m2 pro obec Herálec.

více informací