Vodovody, kanalizace, ČOV

Kategorie

ČOV Rudíkov

Jedná se o výstavbu nové čistírny odpadních vod

ČS Podmoklany, VDJ Homole – rekonstrukce vodovodního výtlaku

Rekonstrukce vodovodního výtlaku z čerpací stanice Podmoklany do vodojemu Homole ...

Kanalizace a ČOV Jasenice

Vybudování nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod pro obec Jasenice.

Kanalizace a ČOV Řehořov – část kanalizace v silnici II/602

Výstavba splaškové kanalizace včetně přípojek v obci Řehořov v silnici II/602.

Pelhřimov – ulice Příkopy, oprava inženýrských sítí

Kompletní rekonstrukce ulice Příkopy zahrnující výměnu jednotné kanalizace KT DN 300 – DN 800 včetně přípojek a výměnu dešťových vpustí...

Posílení vodních zdrojů Lukavec

Vybudování nové čerpací stanice s akumulací pro posílení dodávek vody pro Městys Lukavec

Připojení obcí Bolina a Bolinka na vodohospod. infrastrukturu města Vlašim

Výstavba nových vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek v obci Bolina a jejich napojení na vodohospodářskou infrastrukturu města Vlašim.

Rekonstrukce zásobovacího řadu VDJ Polná - AŠ1 Dobronín

Rekonstrukce vodovodního přivaděče pro obec Dobronín v celkové délce 2 492 m

Třebíčsko – dostavba vodovodů a kanalizací

Podprojekt Kanalizace a ČOV Horní Heřmanice Vybudování nové splaškové kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod pro obec Horní Heřmanice.

Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura

Podprojekt Kanalizace Moravské Budějovice Rekonstrukce kanalizace v ulicích Pražská, Chelčického, Bezručova a Lázeňská včetně rekonstrukce přípojek...

Vodovod Čechočovice

Vybudování nového vodovodu pro obec Čechočovice o celkové délce 2 558,9 m.

Vodovod Hostkovice - Lipolec

Výstavba vodovodu pro obce Lipolec a Hostkovice včetně výstavby nového nadzemního vodojemu.

Vodovod Veselá

Výstavba vodovodu v části obci Veselá, čímž v obci vzniklo nové tlakové pásmo.

Další reference

Posílení vodních zdrojů Lukavec

Vybudování nové čerpací stanice s akumulací pro posílení dodávek vody pro M...

více informací