Stavby krajinného inženýrství

Kategorie

Obec Vratěnín, povodňová ochrana intravilánu

Jedná se o vybudování protipovodňového opatření v podobě výstavby suchých poldrů, ....

Oprava a odbahnění Pilského rybníka

Odbahnění nádrže, dodávka a montáž nového manipulačního objektu a bezpečnostního přelivu...

Rekonstrukce Kulíkova rybníka v k.ú. Pelhřimov

Odbahnění nádrže, opravy stávajících objektů, výstavba průcezné sedimentační kamenné hrázky a nevypustitelné tůně v zadní části zátopy...

Rekonstrukce rybníka Velký v k.ú. Popelištná

Odbahnění nádrže, dodávka a montáž nového manipulačního objektu a bezpečnostního přelivu...

Další reference

Pelhřimov – ulice Příkopy, oprava inženýrských sítí

Kompletní rekonstrukce ulice Příkopy zahrnující výměnu jednotné kanalizace ...

více informací

Třebíčsko – vodohospodářská infrasktruktura

Podprojekt Kanalizace Moravské Budějovice Rekonstrukce kanalizace v ulicích...

více informací