Stavby krajinného inženýrství

Kategorie

Modletice - Mlýnský rybník

Jedná se o odbahnění nádrže o objemu ...

Obec Vratěnín, povodňová ochrana intravilánu

Jedná se o vybudování protipovodňového opatření v podobě výstavby suchých poldrů, ....

Oprava a odbahnění Pilského rybníka

Odbahnění nádrže, dodávka a montáž nového manipulačního objektu a bezpečnostního přelivu...

Oprava hráze malé vodní nádrže v Úsobí

Rekonstrukce malé vodní nádrže spočívala v opravě ...

Rekonstrukce Kulíkova rybníka v k.ú. Pelhřimov

Odbahnění nádrže, opravy stávajících objektů, výstavba průcezné sedimentační kamenné hrázky a nevypustitelné tůně v zadní části zátopy...

Rekonstrukce rybníka Velký v k.ú. Popelištná

Odbahnění nádrže, dodávka a montáž nového manipulačního objektu a bezpečnostního přelivu...

Další reference