Přírodní koupací biotop Malviny Třešť

Fakta

Akce: Přírodní koupací biotop Malviny Třešť

Investor: Město Třešť

Datum realizace: prosinec 2015 – červen 2016

Cena: 13 870 633,- Kč

Místo: město Třešť

Popis

Novostavba přírodního koupacího biotopu s přírodním způsobem čištění vody, budovy zázemí, terénních úprav, zpevněných ploch, oplocení, inženýrských sítí v areálu a vybavení areálu, připojení areálu na veřejné řady IS. Celková plocha areálu 17 783 m2, celková vodní plocha 3 461 m2, celkový objem vody 3 348 m3.Koupaliště Malvíny v Třešti přivítalo již přes dvanáct tisíc návštěvníků 

Novostavba přírodního koupacího biotopu (nádrž opatřena fólií zabraňující úniku vody) s přírodním způsobem čištění vody dle vyhl. 238/2011 Sb. část III., budovy zázemí, terénních úprav, zpevněných ploch, oplocení, inženýrských sítí v areálu a vybavení areálu, připojení areálu na veřejné řady IS. Celková plocha areálu 17 783 m2, celková vodní plocha 3 461 m2, celkový objem vody 3 348 m3. Stavba se skládá z následujících objektů:

- Přírodní koupací biotop včetně technologie

- Výustní objekt

- Zpevněné plochy, terénní úpravy a příprava staveniště

- Mobiliář – (cedule, koše atd.)

- Sportoviště areálu + dětské hřiště

- Nezpevněné plochy, vegetační a sadové úpravy a zavlažování

- Inženýrské sítě areálu a areálové osvětlení

- Budova zázemí

- Přípojka vody

- Přípojka jednotné kanalizace

- Přípojka nn

- Oprava stávající manipulační plochyDalší reference