ZTV pro RD v obci Veselá

Fakta

Akce: ZTV pro RD v obci Veselá

Investor: Obec Veselá

Datum realizace: červen 2015 – červen 2016

Cena: 1 532 379,- Kč

Místo: Obec Veselá

Popis

Výstavba inženýrských sítí pro 6 RD v obci Veselá, výstavba splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a obslužné komunikace.



Další reference

Vodovod Hostkovice - Lipolec

Výstavba vodovodu pro obce Lipolec a Hostkovice včetně výstavby nového nadz...

více informací

ZTV pro RD v obci Veselá

Výstavba inženýrských sítí pro 6 RD v obci Veselá.

více informací