ZTV Polní Dvůr II - etapa VI

Fakta

Akce: ZTV Polní Dvůr II - etapa VI

Investor: Město Pelhřimov

Datum realizace: duben 2016 - říjen 2016

Cena:  11 515 683,- Kč bez DPH

Místo: Pelhřimov

Popis

Vybudování základní technické vybavenosti v lokalitě Polní Dvůr, Pelhřimov. Stavba se skládala z objektů:

1. Komunikace - vybudování komunikace o ploše 3 020 m2, jejího odvodnění pomocí uličních vpustí a silničních obrubníků o délce 890 m.

2. Splašková kanalizace - o celkové délce 494 m z potrubí Ultra Rib 2 SN 16 DN 250 včetně kanalizačních šachet včetně kanalizačních přípojek ukončených domovní revizní šachtou.

3. Dešťová kanalizace - o celkové délce 559 m včetně kanalizačních šachet

  • potrubí Ultra Rib 2 SN 12 DN 250 o délce 128 m
  • potrubí Ultra Rib 2 SN 12 DN 300 o délce 292 m
  • potrubí Ultra Rib 2 SN 12 DN 500 o délce 99 m
  • potrubí TZH-Q 400 o délce 40 m

4. Vodovod - o celkové délce 470 m včetně vodovodních přípojek ukončených vodoměrnou šachtou Modulo

  • potrubí PE RC splňující normu PAS 1075 de 90 o délce 2 m
  • potrubí PE RC splňující normu PAS 1075 de 110 o délce 450 m
  • potrubí litinové DN 150 o délce 18 M

5. Plynovod - o celkové délce 418 včetně plynovodních přípojek ukončených ve sdruženém pilíři

  • potrubí PE 225 MRS 100 SRD 17 o délce 282 m
  • potrubí PE 90 MRS 100 SRD 17 o délce 6 m
  • potrubí PE 63 MRS 100 SRD 17 o délce 130 m

6. Veřejné osvětlení - o celkové délce 538 m včetně osazení 13-ti ks venkovních svítidelDalší reference