Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za školou v Dačicích

Akce: Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích

Investor: Město Dačice

Datum realizace: říjen 2014 – říjen 2015

Cena: 39 430 170,07,- Kč

Místo: Dačice

POPIS

Stavba obsahuje vybudování základní technické vybavenosti pro plánovanou výstavbu rodinných domů, obsahující vybudovaní zpevněných příjezdových, parkovacích, pochůzních a zelenýchných ploch, dětského hřiště, veřejného osvětlení, výstavbu nového a dílčí rekonstrukci stávajícího plynovodu, přeložky stávajícího a výstavbu  nového vodovodu, výstavbu nové a rekonstrukci stávající kanalizace z důvodu potřeby zvětšení profilů stávajícího potrubí dle požadavků provozovatele a uzemních podmínek zájmového území výstavby.Další reference

Chodník podél silnice III/01935 v Pelhřimově v Řemenovské ulici

Jedná se o výměnu stávajícího kanalizačního potrubí ...

více informací

Posílení vodních zdrojů Lukavec

Vybudování nové čerpací stanice s akumulací pro posílení dodávek vody pro M...

více informací