Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Nade Vsi

Akce: Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Nade Vsí

Investor: Obec Rudíkov

Datum realizace: květen 2018– červen 2019

Cena: 20 870 362,- Kč

Místo: k. ú. Rudíkov

POPIS

Jednalo so o výstavbu technické infrastruktury v obci Rudíkov pro 32 rodinných domů.
Byly vybudovány nové vodovodní řady z materiálu PE100, SDR 11, DN 110x10mm o délce 205m, PE100, SDR 11, DN 90x8,2mm o délce 485m a odbočení PE100, SDR 11, DN 32x3mm o délce 313m. Celková délka vodovodu 690m. Dále byla vybudována vodoměrná ŽB šachta včetně vystrojení a datových přenosů a byla osazena nová ATS včetně přenosů.
Splašková kanalizace z materiálu PP SN 10 DN 250 v délce 647m, včetně domovních přípojek PP SN 10 DN 160 v délce 347m / 32ks. Byly osazeny i revizní šachtičky- 32ks.
Dešťová kanalizace PP SN 16 DN 400 v délce 126m, PP SN 10 DN 300 v délce 487m, včetně domovních přípojek PP SN 10 DN 160 v délce 320m / 32ks a 16 ksuličních vpustí DN 200.
Nové rozvodné řady plynovodu PE 100 SDR 11 PE 63x5,8mm v délce 485m včetně domovních přípojek PE 100 SDR 11 PE 32x3mm  v délce 226m ukončených v pilířích- 32ks
Veřejné osvětlení v délce 1220m a osazení 24ks stožárů.
Optické rozvody MAN v délce 1565m včetně rozvodových skříní pro jednotlivé nemovitosti.
V rámci stavby byla vybudována nová komunikace se živičným povrchem v ploše 4572m2, chodníky ze zámkové dlažby v ploše 1535m2 a stezky pro pěší ze štěrkodrti v ploše 278m2.Další reference

ZTV Polní Dvůr II - etapa VI

Vybudování základní technické vybavenosti v lokalitě Polní Dvůr, Pelhřimov

více informací