Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou v Přibyslavi

Fakta

Akce: Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou v Přibyslavi

Investor: Město Přibyslav

Datum realizace: duben 2017 - září 2017

Cena: 8 689 193,- Kč

Místo: Přibyslav, za ulicí Malinského

Popis

Jedná se o vybudování nových IS pro stavební parcely ve městě.

Byla vybudována nová dešťová, splašková a jednotná kanalizace, nový vodovod pro zásobování pitnou a požární vodou, veřejné osvětlení a plynovod. Celá lokalita je zpřístupněna nově vybudovanou komunikací.

Dešťová kanalizace DN 300, DN 400 v celkové délce 462 m

Splašková kanalizace DN 250, DN 300 v celkové délce 265 m

Jednotná kanalizace DN 250, DN 400 v celkové délce 89 m

Vodovod DN 80, DN 100 v celkové délce 428 m

Plynovod D 63 v celkové délce 445 m

Komunikace o celkové ploše 2.199 m2Další reference

Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích

Stavba obsahuje vybudování základní technické vybavenosti pro plánovanou vý...

více informací

REKONSTRUKCE KULÍKOVA RYBNÍKA V K.Ú. PELHŘIMOV

Odbahnění nádrže, opravy stávajících objektů, výstavba průcezné sedimentačn...

více informací