Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou v Přibyslavi

Akce: Technická infrastruktura pro 16 RD Osivou v Přibyslavi

Investor: Město Přibyslav

Datum realizace: duben 2017 – září 2019

Cena: 8 689 193,- Kč

Místo: Přibyslav, za ul. Malinská

POPIS

Jedná se o vybudování nových IS pro stavební parcely ve městě.
Byla vybudována nová dešťová, splašková a jednotná kanalizace.
Byl vybudovám nový vodovod pro zásobování pitnou a požární vodou.
A dále bylo vybudováno veřejné osvětlení a plynovod.
Celá lokalita je zpřístupněna nově vybudovanou komunikací.Další reference

Sběrný dvůr Herálec

Vybudování sběrného dvora odpadků na ploše 4112 m2 pro obec Herálec.

více informací

Vodovod Čechočovice

Vybudování nového vodovodu pro obec Čechočovice o celkové délce 2 558,9 m.

více informací