Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou v Přibyslavi

Akce: Technická infrastruktura pro 16 RD Osivou v Přibyslavi

Investor: Město Přibyslav

Datum realizace: duben 2017 – září 2019

Cena: 8 689 193,- Kč

Místo: Přibyslav, za ul. Malinská

POPIS

Jedná se o vybudování nových IS pro stavební parcely ve městě.
Byla vybudována nová dešťová, splašková a jednotná kanalizace.
Byl vybudovám nový vodovod pro zásobování pitnou a požární vodou.
A dále bylo vybudováno veřejné osvětlení a plynovod.
Celá lokalita je zpřístupněna nově vybudovanou komunikací.Další reference

Připojení obcí Bolina a Bolinka na vodohospod. infrastrukturu města Vlašim

Výstavba nových vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek v obci Bol...

více informací

Inženýrské sítě a komunikace pro RD Palackého - sever - Polná - 3. etapa

Jednalo se o výstavbu 3. etapy nového infrastruktury projektu Palackého - s...

více informací