II/402 Třešť - ulice Fritzova

Fakta

Akce: II/402 Třešť - ulice Fritzova

Investor: Porr a.s.

Datum realizace: duben 2016 - září 2016

Cena: 13 222 948,- Kč

Místo: Třešť, ulice Fritzova

Popis

Vybudování splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a uličních vpustí. Stavba se skládala z objektů:

Splašková kanalizace - o celkové délce 825 m včetně kanalizačních šachet a kanalizačních přípojek.

  • potrubí Ultra Rib 2 SN 16 DN 300 o délce 558 m
  • potrubí Ultra Rib 2 SN 16 DN 400 o délce 267 m

Dešťová kanalizace - o celkové délce 509 m včetně kanalizačních šachet a kanalizačních přípojek.

  • potrubí Ultra Rib 2 SN 16 DN 400 o délce 205 m
  • potrubí TZH-Q 600 o délce 145 m
  • potrubí TZH-Q 400 o délce 15 m
  • potrubí PE RC de 90x5,4 PN 10 o délce 144 m

Vodovod - o celkové délce 801 m včetně vodovodních přípojek.

  • potrubí PE RC splňující normu PAS 1075 de 160x9,5 o délce 70 m
  • potrubí PE RC splňující normu PAS 1075 de 90x5,4 o délce 731 m

Uliční vpusti – provedení 35 ks uličních vpustí pro odvodnění komunikace včetně napojení.

Splašková kanalizace a vodovod byly v celé trase 801 m provedeny v souběhu.Další reference

Vodovod Hostkovice - Lipolec

Výstavba vodovodu pro obce Lipolec a Hostkovice včetně výstavby nového nadz...

více informací