Infrastruktura

Kategorie

Chodník podél silnice II523, Hybrálec – Šipnov

Výstavba nové chodníku a dešťové kanalizace v obci Herálec.

Chodník podél silnice III/01935 v Pelhřimově v Řemenovské ulici

Jedná se o výměnu stávajícího kanalizačního potrubí ...

II/402 Třešť - ulice Fritzova

Vybudování splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu a uličních vpustí v ulici ...

Inženýrské sítě a komunikace pro RD Palackého - sever - Polná - 3. etapa

Jednalo se o výstavbu 3. etapy nového infrastruktury projektu Palackého - sever ...

Inženýrské sítě do průmyslové zóny Jiřice

Výstavba II. etapy průmyslové zóny v Jiřicích.

Kamenice – rekonstrukce ulice Podfarská

Kompletní rekonstrukce ulice Podfarská v Kamenici u Jihlavy.

Pacov, ulice Španovského – stavební úpravy

Pacov, ulice Španovského – stavební úpravy...

Pelhřimov - vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem

Jedná se o výměnu stávajícího vodovodního potrubí ...

Průmyslová zóna ke Skrýšovu, Pelhřimov - II. Etapa

Výstavba inženýrských sítí pro II. etapu průmyslové zóny ke Skrýšovu v Pelhřimově.

Průmyslová zóna Ke Skrýšovu, Pelhřimov – III. etapa

Vybudování průmyslové zóny Ke Skrýšovu - III. etapa ...

Rekonstrukce inženýrských sítí v ul. Dobiášova v Pelhřimově

Rekonstrukce kanalizace z trub PP UR2 průměru DN 300 – DN 500 včetně kanalizačních přípojek...

Rynárec – individuální bytová výstavba

Výstavba inženýrských sítí pro 22 RD pro soukromého investora...

Štoky -oprava místní komunikace

Kompletní rekonstrukce místní komunikace ve Štokách, kompletní výměna podkladních vrstev, osazení nových podélných a příčných žlabů...

Technická infrastruktura pro 16 RD Pod Osivou v Přibyslavi

Jedná se o vybudování nových IS pro stavební parcely ...

Výstavba ZTV sídliště rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích

Stavba obsahuje vybudování základní technické vybavenosti pro plánovanou výstavbu rodinných domů...

ZTV Polní Dvůr II - etapa VI

Vybudování základní technické vybavenosti v lokalitě Polní Dvůr, Pelhřimov

ZTV pro RD v obci Veselá

Výstavba inženýrských sítí pro 6 RD v obci Veselá.

Další reference

ČS Podmoklany, VDJ Homole – rekonstrukce vodovodního výtlaku

Rekonstrukce vodovodního výtlaku z čerpací stanice Podmoklany do vodojemu H...

více informací

ČOV Rudíkov

Jedná se o výstavbu nové čistírny odpadních vod

více informací