Aktuality

Nový TB 2150

07-04-2018

Se zahájením stavební sezóny jsme rozšířili strojní park o nový bagr Takeuschi TB 2150. Jedná se o 16-ti tunový otočný bagr na gumových pásech (nedochází k poničení povrchu vozocek), je vybavený hydraulických upínákem a otočnou hlavou Power Tilt.

Zahájení rezervace parcel Luka nad Jihlavou

07-04-2018

Zahájili jsme možnost rezervace pozemků určených k výstavbě rodinných domů v lokalitě Otínská Luka nad Jihlavou. Více informací a kontaktní údaje najdete zde.

Nový automobil

30-03-2018

S rozjezdem stavbení sezóny jsme rozšířili vozový park na dopravu zaměstnaců na stavby nový o 9-ti místní Ford Transit Custom.  Jelikož jsme partnerem pelhřimovského florbalu, rádi jsme využili volné plochy na propagaci.

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

30-03-2018

Zahájili jsme stavbu Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice. Termín realizace je březen 2018 - říjen 2019, celkové náklady akce jsou 43 446 733,45 Kč bez DPH.  Celkem bude postaveno přes 3.500 m vodovodních řadů, přes 3.500 m splaškové kanalizace a mechanicko biologická čistírna odpadních vod s kapacitou 350 EO.

Vodovod Hrbov

28-01-2018

Podepsali jsme smlouvu o dílo na akci "Vodovod Hrbov", investorem akce SVAK Jihlavsko. Akce bude zahájena po obdržení dotace ze Státního fondu životního prostředí, předpoklad je červenec 2018. Jedná se o výstavbu vodovodu v celkové délce přes 5,5 km - přívaděč a rozvody po místní části Hrbov, kterou spravuje Město Polná.

Dokončení zakázky "Průmyslová zóna Skrýšov - IV. etapa"

02-01-2018

Dne 10.12.2017 jsme dokončili a předali investorovi zakázku "Průmyslová zóna Skrýšov - IV. etapa". Dílo se skládalo z vybudování kompletní infrastruktury (kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, komunikace a sadové úpravy) pro pozemky určené k průmyslové výstavbě. Součástí zakázky bylo i napojení na kanalizaci místní části Skrýšov. Celková hodnota zakázky byla přes 22 mil Kč.

Podepsání SOD na akci Město Strmilov - rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

02-01-2018

Dne 5.12.2017 jsme podepsali smlouvu o dílo na akci "Město Strmilov - rozšíření kanalizace a výstavba ČOV". Jedná se výstavbu kanalizace v délce přes 5 km včetně výstavby 5-ti nových čerpacích stanic a výstavbu nové čistírny odpadních vod s kapacitou 1 900 EO. Hodnota zakázky je přes 122 mil Kč, předpokládané zahájení je s ohledem na klimatické podmínky předpkládáno v březnu 2018.

Zahájení stavby Kanalizace a ČOV Netvořice

02-01-2018

Dne 27.11.2017 jsme zahájili realizaci zakázky Kanalizace a ČOV Netvořice. Jedná se výstavbu splaškové kanalizace v délce přes 8 km a nové čistírny odpaních vod pro více jak 1 600 EO. Stavba má termín dokončení konec roku 2019.

Revitalizace toku Syrovický potok

Revitalizace toku Syrovický potok

05-09-2017

21.8.2017 jsme zahájili práce na akci „Revitalizace toku Syrovický potok“, jedná se o revitalizaci Syrovického potoka na přítoku do Městyse Blížkovice. Investorem je Městys Blížkovice, objem zakázky je 7,5 mil Kč bez DPH.

Pavilon Ajurvédské medicíny v Resortu Svatá Kateřina

Pavilon Ajurvédské medicíny v Resortu Svatá Kateřina

05-09-2017

10.8.2017 jsme zahájili práce na akci „Pavilon Ajurvédské medicíny v Resortu Svatá Kateřina u Počátek“. Jedná se o rozšíření unikátního resortu v chráněné oblasti poblíž Počátek o další pavilon, který je svým architektonickým pojetím unikátní.

Pelhřimov–vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem

Pelhřimov–vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem

05-09-2017

1.8.2017 jsme zahájili práce na akci „Pelhřimov – vodovod a kanalizace v ulici Pod Floriánem“. V průběhu bude provedena kompletní rekonstrukce vodovodu a kanalizace včetně přípojek, oprava komunikace, chodníků a veřejného osvětlení.

ZAHÁJENÍ STAVBY - POSÍLENÍ VODNÍCH ZDROJŮ LUKAVEC

11-07-2016

Dne 11.7.2016 jsme zahájili výstavbu nového vodovodního přivaděče z obce Týmova Ves do Lukavce, součástí stavby je výstavba nových studní a čerpací stanice.

DOKONČENÍ STAVBY - REKONSTRUKCE IS V UL. DOBIÁŠOVA, PELHŘIMOV [video]

30-06-2016

Ke dni 30.6.2016 jsme dokončili a předali stavbu - Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Dobiášova.

DOKONČENÍ STAVBY-OPRAVA KANALIZACE V KOŠETICÍCH

25-06-2016

Ke dni 25.6.2016 jsme předali k užívání stavbu II112, III12920A Košetice - oprava kanalizace a silnic v průtahu.

VODOVOD ČECHOČOVICE

01-02-2015

V 12/2015 jsme zahájili realizaci zakázky na vybudování nových vodovodních řadů včetně přípojek v obci Čechočovice.

PROTIPOVODŇOVÉ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. KOJČICE

01-02-2015

V 12/2015 jsme zahájili realizaci zakázky na navýšení hráze rybníka  Mešnice, což zajistí zvětšení retenčního prostoru nádrže, který umožní transformaci povodňových průtoků. Tento průtok bude dále sveden zatravněným průlehem do strže, která svede vodu do Hejlovky.

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP MALVÍNY TŘEŠŤ

01-02-2015

V 12/2015 jsme zahájili realizaci zakázky na novostavbu přírodního koupacího biotopu ve městě Třešť, včetně budovy zázemí, terénních úprav, odstavných ploch, inženýrských sítí v areálu a vybavení areálu, oplocení areálu a připojení areálu na veřejné řady IS.