Rudíkov - IS pro 32 RD

Podepsali jsme smlouvu o dílo na zakázku "Výstavba inženýrských sítí v lokalitě Nade Vsí", investor akce je Obec Rudíkov.

Jedná se o kompletní výstavbu technické infrastruktury (kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvetlění, optické kabely, komunikace) pro 32 stavebních pozemků určených k výstavbě rodinných domů. Termín realizace je květen 2018 - květen 2019, celkové náklady akce jsou 21.979.279,- Kč bez DPH.

Tímto počinem jsme se dostali i na stránky místního zpravodajesmileywink