Podpis SOD na zakázku Kanalizace a ČOV Kojčice

Podepsali jsme smlouvu o dílo na zakázku Kanalizace a ČOV Kojčice. Ano, jsou to ty známé Kojčice u Pejřimova, odkud museli jet rodiče studenta Plhy na rodičovskou schůzku. Kliknětě zde, pokud jste zapomněli smiley).

Celkem bude vybudováno přes 2 500 metrů nové splaškové kanalizace včetně přípojek, přes 600 m dešťové kanalizace a přes 400 metrů vodovodu. Centrální čistírna odpadních vod bude mít kapacitu 475 EO.

Akce bude zahájena v srpnu 2018, dokončena bude do konce roku 2019. Hodnota zakázky je 35 908 288, - Kč bez DPH.