Předání díla Obnova rybníka Stehlíků

Dne 25.4. jsme dokončili a předali dílo Obnova rybníka Stehlíků  investorovi Městys Blížkovice.smiley

Jednalo se obnovu rybníka, u něhož došlo po povodni k protržení hráze. Stavba se skládala z vytěžení sedimentu zátopy, obnovy hráze, výstavby nového vypouštěcího zařízení a bezpečnostního přelivu. Celková hodnota díla byla 6 836 810 Kč bez DPH.