Podpis SOD na zakázku "Štoky - zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV"

Dne 24.4.2018 jsme smlouvu o dílo na zakázku "Štoky - zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV". Stavba má plánovaný termín výstavby červenec 2018 - prosinec 2019. Hodnota zakázky je 34.941.441,62 Kč bez DPH.

Stavba bude sloužit k čištění odpadních vod přitékajících z městyse Štoky. Stavba obsahuje novou ČOV, která zcela nahradí stávající ČOV, která je na hranici své životnosti.

Stavba obsahuje novou ČOV, skládající se z železobetonového monobloku s nádržemi a přistavěnými objekty potřebnými pro provoz technologie jako je dmychárna, elektro rozvodna, kalové hospodářství. Dále stavba obsahuje nutná propojovací potrubí a objekty v areálu ČOV, nové oplocení areálu a nutné úpravy stávajících objektů v areálu (dešťová zdrž, provozní budova). V areálu budou zřízeny zpevněné plochy, aby byla zajištěna dopravní obslužnost objektů ČOV.

Kapacita nové ČOV je 1900 EO.