Vodovod Hrbov

Podepsali jsme smlouvu o dílo na akci "Vodovod Hrbov", investorem akce SVAK Jihlavsko. Akce bude zahájena po obdržení dotace ze Státního fondu životního prostředí, předpoklad je červenec 2018. Jedná se o výstavbu vodovodu v celkové délce přes 5,5 km - přívaděč a rozvody po místní části Hrbov, kterou spravuje Město Polná.