Dokončení zakázky "Průmyslová zóna Skrýšov - IV. etapa"

Dne 10.12.2017 jsme dokončili a předali investorovi zakázku "Průmyslová zóna Skrýšov - IV. etapa". Dílo se skládalo z vybudování kompletní infrastruktury (kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, komunikace a sadové úpravy) pro pozemky určené k průmyslové výstavbě. Součástí zakázky bylo i napojení na kanalizaci místní části Skrýšov. Celková hodnota zakázky byla přes 22 mil Kč.