Podepsání SOD na akci Město Strmilov - rozšíření kanalizace a novostavba ČOV

Dne 5.12.2017 jsme podepsali smlouvu o dílo na akci "Město Strmilov - rozšíření kanalizace a výstavba ČOV". Jedná se výstavbu kanalizace v délce přes 5 km včetně výstavby 5-ti nových čerpacích stanic a výstavbu nové čistírny odpadních vod s kapacitou 1 900 EO. Hodnota zakázky je přes 122 mil Kč, předpokládané zahájení je s ohledem na klimatické podmínky předpkládáno v březnu 2018.