Zahájení stavby Kanalizace a ČOV Netvořice

Dne 27.11.2017 jsme zahájili realizaci zakázky Kanalizace a ČOV Netvořice. Jedná se výstavbu splaškové kanalizace v délce přes 8 km a nové čistírny odpaních vod pro více jak 1 600 EO. Stavba má termín dokončení konec roku 2019.