DOKONČENÍ STAVBY-OPRAVA KANALIZACE V KOŠETICÍCH

Ke dni 25.6.2016 jsme předali k užívání stavbu II112, III12920A Košetice - oprava kanalizace a silnic v průtahu.