Finální sanace povrchů ČOV Batelov

Finální sanace povrchů nádrží čistírny odpadních vod  -  intenzifikace ČOV Batelov.