Montáž nádrže ČOV Vřesník

Montáž prefabrikované betonové nádrže ČOV ve Vřesníku okr. Pelhřimov. Jedná se o mechanicko–biologickou aktivační čistírnu odpadních vod navrženou pro 150 ekvivalentních obyvatel.