Nadace VHST

Nadace zasebou

V červenci 2021 byla společností VHST Holding a.s. založena Nadace VHST.

Od založení VHST s.r.o. v roce 2014 se společnost věnuje také veřejně prospěšné podpoře především v oblasti

rozvoje sociální a zdravotní péče a v oblasti tělovýchovy a sportu. Cílem založení Nadace VHST je veřejně prospěšnou činnost dále rozvíjet, podporovat vybrané projekty, neziskové organizace a potřebné osoby.

Nadace VHST plánuje svoji činnost zaměřit především do našeho regionu Vysočiny a blízkého okolí.